ADMISIÓN 2019/2020

PRAZOS 

·  Publicación dos postos escolares vacantes antes do día 1 de marzo.

·  Letras para empregar no proceso de desempate se é preciso:

Apelido 1 letra 1 =  E

Apelido 1 letra 2 =  C

Apelido 2 letra 1 =  U

Apelido 2 letra 2 =  P

 ·  Presentación das solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo de 2019. Só se pode presentar unha ÚNICA SOLICITUDE no Centro elexido como primeira opción. O feito de non ser así conleva a perda da prioridade.

 

·  Xornadas de Portas Abertas: 22 de febreiro (venres), 26 de febreiro (martes) y 12 de marzo (martes)  as 17:30h

(Deberá comunicarse a asistencia en Secretaría - 981 262606)

 

· Criterios do baremo: Presentación da documentación acreditativa do 25 de marzo ao 5 de abril, unicamente nos centros con máis demanda que oferta de postos escolares.

 

·  Publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.

   Reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte da súa publicación.

 

·  Publicación das listaxes DEFINITIVAS: antes do 15 de maio.

 

·  Prazos de formalización de matrícula. Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado ésta, perderase o dereito á praza obtida.

a)  Do 20 de xuño ao 1 de xullo para Infantil e Primaria.

b)  Do 25 de xuño ao 10 de xullo para Secundaria

c)  Prazo extraordinario para Secundaria do 1 ao 10 de setembro.

 

 

NOTA INFORMATIVA: O alumnado do Centro que presente solicitude noutro, deberá remitir ao centro de orixe copia da solicitude de admisión presentada no novo centro. Perderá o dereito de permanencia se resulta admitido no novo centro.

DOCUMENTACIÓN

FORMULARIO DE ADMISIÓN

 

PUNTUACIÓN


 

Mapa de zonas

Colegios Concertados

Las programaciones de las distintas materias se encuentran a vuestra disposición para su consulta en el Centro.

 

© 2019 Colegio Plurilingüe Franciscanos Coruña

981 26 26 06

Av. Calvo Sotelo 41

15004 - A Coruña