Que é a ANPA?

A ANPA (Asociación de Nais e Pais de Alumnos) é unha asociación que se constitúe nos centros docentes para velar polos intereses dos alumnos, dos pais e nais, do profesorado e do Centro, e para intentar que todos os asociados participen na Comunidade Educativa.

Finalidade da ANPA

 • Asistir ás familias en todo aquilo que concerne á educación dos seus fillos e fillas.

 • Que todo o alumnado se beneficie das vantaxes de pertencer á ANPA.

Quen forma a ANPA do noso Centro?

Os membros da Xunta Directiva traballan coa axuda de pais, nais e persoal docente para que os nosos nenos podan disfrutar das vantaxes da nosa asociación.

Actividades da ANPA

As actividades que xestiona a ANPA intentan adaptarse anualmente ás demandas das familias, tanto de actividades como de horarios.

As principais actividades que xestionamos no presente curso 2016-17 foron:

 • Actividades extraescolares: Multiactividad (Música y movimiento, Canto, Arte y creación, Iniciación a la lectura, Preschool Sport -en inglés-, Patinaje), Yudo, Ajedrez, Robótica, Zumba, Teatro, Basket -en inglés- y Voley.

 • Subvencionar as saídas dos alumnos (excursións, visitas culturais, viaxes fin de curso).

 • Conceder becas a familias do Centro que o precisen dun xeito puntual.

 • Organizar diferentes festas do Centro (Visita dos Reis Magos, Entroido, Fin de curso...).

 • Organizar os Campamentos vacacionais no colexio (ponte de Santos, Nadal, Entroido, Semana Santa, Verán…) para axudar á conciliación familiar.

 • Adquirir material para o correcto desenvolvemento das actividades e como apoio escolar (ordenadores para Aula de Informática e material de apoio ao profesorado).

 • Xestionar as posibles axudas e subvencións que ofrecen os diferentes organismos (Deputación, Concello, Consellería...), en colaboración coa FAPA (Federación de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos da Provincia da Coruña).

 

A ANPA debe ser unha organización viva e activa e é importante que todas as familias colaboren co funcionamento do Centro a través da ANPA. O noso obxectivo e acadar o 100% das familias como membros da nosa ANPA para que así todos os nenos podan beneficiarse das axudas.

ÚNETE A NÓS!

anpa.franciscanos.coruna@gmail.com

AMPA

CALENDARIO DE GUARDIAS DEL 2º TRIMESTRE

HORARIO: 16 A 17 H

 • ENERO

  • Viernes 17

  • Martes 28

 • FEBRERO 

  • Martes 18

 • MARZO 

  • Viernes 13

981 26 26 06

Durante el período de suspensión de la actividad educativa, el horario de atención de la Secretaría será de 10 a 13 h.

© 1971 - 2020 COLEGIO PLURILINGÜE  FRANCISCANOS CORUÑA