top of page

aNpa

IMG_20220225_130408.jpg
4aabd3_7a336e9f02134be3a397837ff69a951e~mv2.jpg

Que é a ANPA?

A ANPA (Asociación de Nais e Pais de Alumnos) é unha asociación que se constitúe nos centros docentes para velar polos intereses dos alumnos, dos pais e nais, do profesorado e do Centro, e para intentar que todos os asociados participen na Comunidade Educativa.

Finalidade da ANPA

  • Asistir ás familias en todo aquilo que concerne á educación dos seus fillos e fillas.

  • Que todo o alumnado se beneficie das vantaxes de pertencer á ANPA.

 

Quen forma a ANPA do noso Centro?

Os membros da Xunta Directiva traballan coa axuda de pais, nais e persoal docente para que os nosos nenos podan disfrutar das vantaxes da nosa asociación.

Actividades da ANPA

As actividades que xestiona a ANPA intentan adaptarse anualmente ás demandas das familias, tanto de actividades como de horarios.

As principais actividades que xestionamos no presente curso 2016-17 foron:

  • Servicio de madrugadores. Para más información, pulse aquí.

  • Actividades extraescolares: Multiactividad (Música y movimiento, Canto, Arte y creación, Iniciación a la lectura, Preschool Sport -en inglés-, Patinaje), Yudo, Ajedrez, Robótica, Baile Moderno, Robótica, Taller de Arte, Taller de Acuarela, Fútbol, Basket -en inglés- y Voley. Para más información, pulse aquí.

  • Subvencionar as saídas dos alumnos (excursións, visitas culturais, viaxes fin de curso).

  • Conceder becas a familias do Centro que o precisen dun xeito puntual.

  • Organizar diferentes festas do Centro (Visita dos Reis Magos, Entroido, Fin de curso...).

  • Organizar os campamentos vacacionais no colexio (ponte de Santos, Nadal, Entroido, Semana Santa, Verán…) para axudar á conciliación familiar.

  • Adquirir material para o correcto desenvolvemento das actividades e como apoio escolar (ordenadores para Aula de Informática e material de apoio ao profesorado).

  • Xestionar as posibles axudas e subvencións que ofrecen os diferentes organismos (Deputación, Concello, Consellería...), en colaboración coa FAPA (Federación de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos da Provincia da Coruña).

 

A ANPA debe ser unha organización viva e activa e é importante que todas as familias colaboren co funcionamento do Centro a través da ANPA. O noso obxectivo e acadar o 100% das familias como membros da nosa ANPA para que así todos os nenos podan beneficiarse das axudas.

ÚNETE A NÓS!

PARA CUALQUIER DUDA, ESCRÍBENOS

anpa.franciscanos.coruna@gmail.com

 

PASO A COBRO DAS CUOTAS DO ANPA

1ª cuota, 31 de outubro

2ª cuota, 30 de xaneiro

PASO A COBRO DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Sempre na primeira semana de decembro, xaneiro, abril e xuño

bottom of page