ADMISIÓN 2020/2021

PRAZOS 

Resolución do 5 de maio de 2020 (DOG 06/05/2020)

Regulado polo Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG 26/12/12) e desenvolvido pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1/02/2017)

 

 

  • Presentación das solicitudes de admisión: do 11 ao 18 de maio de 2020. Só se pode presentar unha ÚNICA SOLICITUDE no Centro elexido como primeira opción. O feito de non ser así conleva a perda da prioridade.

 

  • Criterios do baremo: Presentación da documentación acreditativa  ata o día  26 de maio, unicamente nos centros con máis demanda que oferta de postos escolares.

 

  • Letras para empregar no proceso de desempate se é preciso:

          - 1º Apelido:  letra 1ª: T - letra 2ª: G

          - 2º Apelido:  letra 1ª: E – letra 2ª: X

  • Publicación das listaxes PROVISIONAIS do alumnado admitido e non admitido:  antes do 9 de xuño. Poderánse formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles contados a partir do día seguinte da súa publicación.

  •  Publicación das listaxes DEFINITIVAS: ata o 26 de xuño.

  • Prazos de formalización da matrícula:

Infantil e Primaria

do 1 ao 10 de xullo

 

Secundaria

 Prazo ordinario do 1 ao 10 de xullo

 Prazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro

 

Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado ésta, perderase o dereito á praza obtida.

 

NOTA INFORMATIVA:

O alumnado matriculado nun Centro que presente solicitude noutro, deberá remitir copia da solicitude de admisión presentada ao centro de orixe. Perderá o dereito de permanencia se resulta admitido no novo centro.

DOCUMENTACIÓN

FORMULARIO DE ADMISIÓN

 

PUNTUACIÓN


 

Mapa de zonas

Colegios Concertados

981 26 26 06

Durante el período de suspensión de la actividad educativa, el horario de atención de la Secretaría será de 10 a 13 h.

© 1971 - 2020 COLEGIO PLURILINGÜE  FRANCISCANOS CORUÑA