ADMISIÓN 2020/2021

PRAZOS 

Resolución do 5 de maio de 2020 (DOG 06/05/2020)

Regulado polo Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG 26/12/12) e desenvolvido pola Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1/02/2017)

 

 

  • Presentación das solicitudes de admisión: do 11 ao 18 de maio de 2020. Só se pode presentar unha ÚNICA SOLICITUDE no Centro elexido como primeira opción. O feito de non ser así conleva a perda da prioridade.

 

  • Criterios do baremo: Presentación da documentación acreditativa  ata o día  26 de maio, unicamente nos centros con máis demanda que oferta de postos escolares.

 

  • Letras para empregar no proceso de desempate se é preciso:

          - 1º Apelido:  letra 1ª: T - letra 2ª: G

          - 2º Apelido:  letra 1ª: E – letra 2ª: X

  • Publicación das listaxes PROVISIONAIS do alumnado admitido e non admitido:  antes do 9 de xuño. Poderánse formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles contados a partir do día seguinte da súa publicación.

  •  Publicación das listaxes DEFINITIVAS: ata o 26 de xuño.

  • Prazos de formalización da matrícula:

Infantil e Primaria

do 1 ao 10 de xullo

 

Secundaria

 Prazo ordinario do 1 ao 10 de xullo

 Prazo extraordinario do 1 ao 10 de setembro

 

Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado ésta, perderase o dereito á praza obtida.

 

NOTA INFORMATIVA:

O alumnado matriculado nun Centro que presente solicitude noutro, deberá remitir copia da solicitude de admisión presentada ao centro de orixe. Perderá o dereito de permanencia se resulta admitido no novo centro.

DOCUMENTACIÓN

FORMULARIO DE ADMISIÓN

 

PUNTUACIÓN


 

Mapa de zonas

Colegios Concertados

981 26 26 06

Av. Calvo Sotelo 41 - C.P. 15004 - A Coruña

© 1971 - 2020 COLEGIO PLURILINGÜE  FRANCISCANOS CORUÑA