top of page

CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE AULAS DIGITALES COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO RELATIVO AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA 2023 (ED301K)

Os obxectivos a acadar coa implantación

das aulas dixitais son:

  • Implantar 6 novas aulas dixitais, dotadas de panéis interactivos de 75" e ordenadores actualizados.

  • Incorporar actividades vinculadas ao emprego de medios audiovisuais na aula.

  • Acadar un óptimo rendemento e axilidade no emprego das distintas ferramentas didácticas.

  • Garantir a utilización de metodoloxías innovadoras favorecidas pola utilización de equipos preparados para incorporar os últimos avances dispoñibles.

  • Desenvolver unha mellor capacitación da competencia dixital tanto no alumnado como no profesorado.

  • Desenvolver a creatividade, a innovación e o emprendemento.

  • Promover o uso responsable das tecnoloxías.

  • Ofrecer contidos máis ricos e temáticas innovadoras: robótica, sostibilidade, aprendizaxes STEM, así como acercar virtualmente a cultura á aula.

  • Traballar na edición de contidos dixitais.

  • Ampliación da vida operativa das aulas dixitais.

NOVEDADES